Tööõigus


Küsimus: Kuidas käib töölepingu korraline lõpetamine töötaja poolt lapsehoolduspuhkuse ajal?13.02.2013

Tere!
Kuidas toimub töötaja-poolne lepingu korraline ülesütlemine lapsehoolduspuhkuse ajal? Kui pikk on etteteatamisaeg? Kas võib saata lahkumisavalduse e-kirja näol digitaalselt allkirjastatuna?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepingu korralise ülesütlemise etteteatamise tähtaeg on 30 kalendripäeva (TLS § 98 lg 1). Töösuhte lõpetamiseks tuleb sellest tööandjale kirjalikult või kirjalikku taasesitavas vormis (e-kiri, faks, vms..) teada anda. Digi-allkirjaga avaldus on igati korrektne.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu