Tööõigus


Küsimus: Kui lõunapaus arvestatakse tööaja sisse, kas see peaks ka töölepingus kajastuma?13.02.2013

Tere!
Summeeritud tööaeg ja graafiku alusel töö. Tööajagraafikus neli tööpäeva järjest: 10,5 tundi iga päev ja töötundide summaks nädalas märgitakse 40 (mitte 42 nagu tegelikult on tööl oldud). Pool tundi läheb iga päev kaotsi ja kuu normtundide arvestuses need ei kajastu. Kas see on seaduslik? Kuigi töökohal on võimaldatud einestamine ja töökohalt ei lahkuta, sest läheduses polegi söögikohti. Tegemist on lastehoiuga. Kasvataja peab ka söömisega näitama lastele eeskuju. Kui lõunapaus arvestatakse tööaja sisse, kas peaks see ka töölepingus kajastuma? Tööleping on veel alla kirjutamata.
Ette tänades,

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandja on eelkõige kohustatud... tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust (TLS § 28 lg 2 p 4).
Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka, välja arvatud juhul, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal (TLS § 47 lg 2).
Asetan siinkohal rõhu "võimalus puhata ja einestada tööajal" asjaolule. Kui lastega einestamine on töö kohustuslik osa, siis poole tunnine puhkeaeg, mil pole keelatud töökohast lahkumine (olgu siis kasvõi jalutamine värskes õhus) päris kindlasti tööaja sisse ei lähe. Töötasu ei maksta aja eest, kus töötaja ei allu tööandja juhtimisele ja kontrollile. Töölepingus peavad olema lahtikirjutatud kõik punktid, mis on välja toodud TLS § 5 lg 1-s, sealhulgas ka punkt seitse - aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid.

Mõistlikke läbirääkimisi ning laste turvalisuse tagamist nende hoidmisel!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu