Tööõigus


Küsimus: Kuidas toimub tasustamine riigipüha ja sellele eelnenud ööl töötatud tundide eest?13.02.2013

Tere,
Kuidas toimub riigipühade eest tasustamine, kui oled tööl näiteks 23.veebruaril alates kella 19.00 ja tööpäev lõpeb järgmisel päeval kusagil hommikul kella 9.00 piires (see on inventuuride tegemine), mis on kokku 14 tundi. Vahest on tööpäevad nats lühemad ja vahest kestavad veelgi kauem. Eelmise töölepinguseaduse järgi pidi maksma 14 tunni eest 2 kordselt, aga kuidas toimub pühade tasu maksmine nüüd, kas 9 tunni eest (24.veebr) või siis 14 tunni eest 2 kordselt (23.veebruar-24.veebruar). Meie tööandja topelttasustamisest kuulda ei tahagi ja väljavõtet ka ei anna ning töötaja ei näegi, kas on pühade tasu arvestatud või mitte. Kui pikk peaks olema puhkeaeg järgmise tööpäevani, kui oled näiteks 14 tundi jutti töötanud. Meil on kujunenud nii, et tööpäevad on üleöö tööl (kuus umbes 15 ööd-päeva). Vaba päeva võid saada, kui väga küsid aga see ei ole kunagi kindel. 48 või 36 tundi nädalas järjestikku vaba päeva väga harva saab.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Püüan Teie poolt esitatud küsimustest kokku võtta tööajaarvestuse selliselt, mis oleks kooskõlas töölepinguseaduses kohaldatavate sätetega.

Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00), maksab tööandja töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest (TLS § 45 lg 1).
Seega on 23.02. kl 22.00–00.00= (1,25-kordne tasu 2 tunni eest).
Kui tööaeg langeb riigipühale, maksab tööandja töö eest 2-kordset töötasu (TLS § 45 lg 2).
Ehk siis 24.02. kl 00.00-09.00= (2-kordne tasu 9 tunni eest).

Tööandja annab töötajale, kes töötab 24-tunnise ajavahemiku jooksul rohkem kui 13 tundi, vahetult pärast tööpäeva lõppu täiendavat vaba aega võrdselt 13 töötundi ületanud tundide arvuga.

Töötatud 14 tunnile peab järgnema järjesikust puhkeaega (11+1)=12 tundi.
Kokkulepe, millega 13 tundi ületav töö hüvitatakse rahas, on tühine (TLS § 51 lg 5).

Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida ööajal või riigipühal tehtava töö hüvitamise täiendava vaba aja andmisega erinevalt TLS § 45 lõigetes 1 ja 2 sätestatust.

Töölepinguseaduse § 52 reguleerib iganädalast puhkeaega, sealt leiate vastuse, mitu tundi järjestikust puhkeaega on nädalas Teie lepingu puhul ette nähtud.

Õiglast töö- ja puhkeaja vahekorda soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu