Tööõigus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus vastu töökollektiivi tahtmist kehtestada sumeeritud tööaeg?13.02.2013

Kas tööandjal on õigus vastu töökollektiivi tahtmist kehtestada sumeeritud tööaeg, makstes 4 kuul ületundide eest raha mitte andes vabu päevi ja koheselt alustada jälle uue 4-kuulise tsükliga?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandja võib tööaja korraldust ühepoolselt muuta, kui muudatused tulenevad tööandja ettevõtte vajadustest ja on mõlemapoolseid huve arvestades mõistlikud (TLS § 47 lg 4).
Kuigi ettevõtte vajadused on antud kontekstis esikohale seatud, peab tööandja muudatuste tegemise juures kindlasti järgima töö- ja puhkeaja piiranguid, mis kajastuvad töölepinguseaduse paragrahvides 51 ja 52.

Summeeritud tööaja arvestuse korral on ületunnitöö kokkulepitud tööaega ületav töö arvestusperioodi lõpul.
Tööandja hüvitab ületunnitöö vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas. Kuna TLS § 44 lg 6 alusel rahaline hüvitamine eeldab kokkulepet, siis tuleb seda teha ka töölepingus/-lisas s.t. kirjalikult.
Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5-kordset töötasu (TLS § 44 lg 7).

Pooli rahuldavaid kokkuleppeid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu