Tööõigus


Küsimus: Kas nö tulemusvestlusega pandud uued tööülesanded on täitmiseks kohustuslikud?14.02.2013

Tere!
Meil viib tegevjuhi asetäitja igal aastal läbi tulemusvestlusi, mille käigus eesmärgina järgmiseks aastaks lisab tööülesandeid, kuna väidab, et 40 % tööajast on ebaefektiivselt kasutatud. Kui ei nõustu ülesannetega, lubab lühendada tööaega. Kui ma ei oleks nõus ei ühe ega teisega, mis siis järgneks?
Töölepingut ta kunagi ei muuda ja see on juba 8 aastat sama. Tulemusvestluse tulemused allkirjastatakse töötaja ja tegevjuhi asetäitja poolt. Kas sellisel viisil lisatud tööülesanded on kohustuslikud täitmiseks?
Kena päeva!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 12 saab töölepingut (sh tööülesandeid) muuta üksnes poolte kokkuleppel. Meie praeguse praktika järgi loetakse tööleping muudetuks ka juhul, kui see on jäänud kirjalikult vormistamata, aga osapooled on oma faktilise käitumisega pikemat aega (4 kuud) muudatust aktsepteerinud. Seega tuleks Teil esimesel võimalusel anda kirjalikult taasesitatavas vormis tööandjale teada, et Te ei nõustu töölepingut muutma.
Vastavalt sõlmitud töölepingule on tööandja kohustatud andma Teile kokkulepitud mahus tööd. Töö mitteandmise korral tuleb maksta keskmist töötasu. Tööaega ühepoolselt vähendada ei saa - see on töölepingu muutmine, mis eeldab mõlema poole nõusolekut.

Teiselt poolt vaadates: kui töötaja jõuab igal aastal lisatavate ülesannetega õigeaegselt toime tulla, siis on senises töökorralduses ilmselt vajakajäämisi, mida proovitakse nüüd parandada, kuigi selle teostuse vormiline külg on seaduse silmis küsitav. Õigem oleks muudatused kirjalikult vormistada, muidu on Teil õigus lisaülesannetest keelduda, kui seda õigel ajal ja õiges vormis teete.

Mõistlikku töökoormust ja pingevaba õhkkonda soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu