Tööõigus


Küsimus: Kas saan nõuda viivist, kui tööandja maksab töötasu pidevalt hiljem kui leping ette näeb?14.02.2013

Tööleping ütleb, et tööandja maksab töötasu 10. kuupäevaks, aga iga kuu on probleem, et ta maksab kuni 20 päeva hiljem. Sellel kuul ma kahtlen, et ma üldse palka saan. Mis on minu õigused, kas ja kui palju ma saan nõuda viivist ja mis ma saan teha, kui üldse ei maksa?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töötasu maksmata jätmist loetakse tööandjapoolseks oluliseks lepingu rikkumiseks, mis võib anda töötajale põhjuse tööleping erakorraliselt üles öelda TLS § 91 lg 2 p 2 alusel. Samas ei loeta töötasu hilinemisega maksmise fakti iseenesest veel oluliseks põhjuseks. Töötaja peab faktidega tõendama, et seetõttu on temale tekkinud kahju või selle tekkimise otsene oht, nt seoses maksmata arvetega tekkinud viivised, langenud krediidireiting, inkassonõuded jne. Enne töölepingu erakorralist ülesütlemist peab töötaja tööandjat hoiatama ja andma tööandjale mõistliku aja rikkumise lõpetamiseks. Nende protseduuride järgimata jätmine ja emotsioonide najal tegutsemine võib anda hoopis vastupidised tulemused.
Viivistasude küsimist reguleerib Võlaõigusseadus ja selle kohta soovitan täpsemalt küsida sama portaali "Lepinguõiguse" teema all.

Läbimõeldud tegutsemist ja regulaarset sissetulekut soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu