Tööõigus


Küsimus: Millisel moel on võimalik saada tasu ületundide eest, kui tööandja ise ületundide kohta arvet ei pea?21.02.2013

Tere!
Mul on selline küsimus, et millisel moel on võimalik ületunde arvestada. Kui tööandja ise ületundide kohta arvet ei pea ja töölepingusse on tööajaks kirjutatud 40 h nädalas 7 päeva vältel.

See teeb 160 h kuus, ehk täistööaeg. Paraku on igakuine tegelik tundide arv 220-250. Kuna töö iseloom on haldamisteenus, siis otsest töötulemit on raske mõõta. Küll aga on süsteemi logist näha, mis kellast mis kellani mingitel päevadel tööd on tehtud. Kas see on piisav alus, et nõuda lisa vaba aega?
Veel lisan, et plaan on tööleping korraliselt üles öelda. Kas sellisel juhul on mul võimalik lahkumisperioodil saada vaba aega tasustamata jäänud tundide eest?

Tänud!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kõigepealt lükkan järjekordselt ümber müüdi sellest, et ühe kuu tööajanorm on 160 tundi. Kuu tööajanorm (täistööaeg Teie sõnastuses) = tööpäevade arv (E-R) ühes kuus x 8 tundi.
Tööaja arvestuse pidamine on vastavalt TLS § 28 lg 2 p 4 tööandja kohustus. Tööaja arvestuse pidamine ja ületundide tõendamine peaks Teie kirjeldatud olukorras olema võimalik mainitud süsteemi logi järgi. Paraku võib sellel medalil olla ka teine pool - nimelt TLS § 44 lg 1 seab ületunnitöö tegemise eelduseks poolte kokkuleppe. Lahtiseletatult tähendab see, et kui seaduses ettenähtud erandid välja arvata, siis tööandja ei tohi töötajalt ühepoolselt nõuda ületundide tegemist, aga samas ei saa töötaja jällegi tööandjat tagantjärele fakti ette panna, et ta tegi omal initsiatiivil ületunde ja nõuda nende hüvitamist.
Vaidluse korral saab ilmselt määravaks see, kas ületundide ilma kokkuleppeta tegemine oli kahjude ärahoidmise huvides möödapääsmatu, kas tööandja oli pikemat aega ületundide tegemisest teadlik ja sallis seda ning kas töötaja ka mõistliku aja jooksul nõudis ületundide hüvitamist.
Kuna küsimusest ei selgu ülaltoodud olulised asjaolud, siis peaksite toodud info põhjal ise otsustama, kas Teie nõudel on alust või mitte.
Vastavalt TLS § 44 lg 6 näeb ette ületunnitöö hüvitamist eelkõige vaba ajaga, kui ei ole eraldi kokku lepitud selle rahalises hüvitamises.
Soovides õiglast tööaja arvestust:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu