Tööõigus


Küsimus: Kas minu poolt töölepingu erakorralisel ülesütlemisel (TLS § 91 (2)) peab tööandja maksma 3 kuu hüvitise?21.02.2013

Tere
Ütlesin oma töölepingu üles erakorraliselt TLS § 91 (2) alusel. Tööandja kandis lõpparveks ainult töötasu ja puhkusekompesatsiooni.
Seadusest loen välja, et tööandja peab veel maksma 3 kuu hüvitist. Kas tööandja oleks pidanud selle hüvitise mulle üle kandma või peab ta maksma alles siis, kui ta on vaidlustanud selle ja kaotanud?
Mis siis saab kui töövaidluskomisjonis jääb töötaja kaotajaks? Mis summa on võimalik tööandjal tagasi nõuda?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie poolt toodud alusel töölepingu lõpetamine paneb tõepoolest tööandjale kohustuse maksta Teile hüvitist kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Töövaidluskomisjon või kohus võib hüvitise suurust muuta, arvestades töölepingu ülesütlemise asjaolusid ja mõlema poole huvisid. Kuna Eesti praktikas reeglina hüvitisi vähendatakse, mitte ei suurendata, siis võib tööandja olla huvitatud töölepingu erakorralise ülesütlemise vaidlustamisest. Tuleb silmas pidada, et TLS § 95 lg 2 paneb töötajale kohustuse kirjalikult põhjendada töölepingu erakorralist ülesütlemist. Juhul, kui see on nõrgalt põhjendatud ja asjaolud tõendamata, võib töövaidluskomisjon või kohus leida, et tööleping on üles öeldud korraliselt, aga seaduses ettenähtud tähtaega järgimata. See omakorda võib (aga mitte alati) kaasa tuua tööandja poolse hüvitise nõudeõiguse töötaja vastu kuni ühe kuu keskmise töötasu ulatuses TLS § 74 lg 3 alusel.
Läbikaalutud otsuseid ja asjaolude tõendamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu