Tööõigus


Küsimus: Kas mul 15-tunnise tööpäeva jooksul õigus puhkepausile?20.02.2013

Tere. Töötan tanklas, tööpäev algab kell 07.00 ja lõpeb 22.00. Tööl olen üksi (2 tööl, 2 vaba). Selle aja sees võtan kaupa vastu, panen kauba välja, mõõdan kütust, koristan nii sees kui väljas. Puudub igasugune puhkeaeg, ka süüa ei saa puhkepausiga, vahel soojendan 3 korda sööki. Kas mul on õigus teha lõunapaus, näiteks sulgeda uks või saabki tööandja nõuda nii pikka tööpäeva ilma igasuguse pausita?

Tänan ette vastuse eest!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepinguseaduse § 47 lõige 2 ütleb, et kokkulepe, mille kohaselt pikema kui 6-tunnise töötamise kohta ei ole ette nähtud vähemalt 30-minutilist tööpäevasisest vaheaega, on tühine. Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka, välja arvatud juhul, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal. See tähendab, et kui Teil ei ole võimalust lõunapausi segamatult kinnise ukse taga pidada, ei tohiks seda tööaja sisse arvestada.
Mis puudutab aga igapäevast töö- ja puhkeaega, siis kirjeldusest lähtuvalt, on ka siin tegemist töölepinguseadusest tulenevate ettekirjutuste rikkumisega. Lihtne arvutus näitab, et vajalikku 11 tundi järjestikust puhkeaega, siin välja ei venita.
Kokkulepe, mille kohaselt töötajale 24-tunnise ajavahemiku jooksul vähem kui 11 tundi järjestikust puhkeaega, on tühine (TLS § 51 lg 1).

Soovitan kõigepealt tööandjale nimetatud puudustest kirjalikult märku anda, andes töökorralduse parandamiseks ka mõistlik tähtaeg. Kui oodatud tulemust ei järgne, siis võiksite pöörduda kohaliku tööinspektsiooni poole, sest just selle asutuse missiooniks on järelvalve ning tööelu kvaliteedi parandamine.

Tervistsäästvat töökorraldust!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu