Tööõigus


Küsimus: Koondamisest etteteatamine18.04.2011

Tere,
Olen kolm aastat viibinud lapsehoolduspuhkusel. Umbes kuu aega tagasi tegin tööandjale avalduse tööle naasmiseks. Tööandja andis suusõnaliselt teada, et minu töökoht on likvideeritud, sarnast tööd pakkuda ei ole ja mind koondatakse.
Kas ja kui palju peab tööandja koondamisest ette teatama? Kas teavitus peab olema kirjalik? Kui suur on tööandja poolt makstav hüvitis? Olen firmas tööl olnud üle viie aasta ja laps saab sel kuul kolmeseks.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie küsimuse järgi eeldan, et olete firmas olnud tööl 5-10 aastat. Sellisel juhul tuleb Teile koondamisest ette teatada vähemalt 60 päeva (TLS § 97 lg 2 p 3). Tööandja peab Teile tegema kirjalikult taasesitatavas vormis töölepingu ülesütlemisavalduse, selle vorminõude rikkudes tehtud ülesütlemisavaldus on tühine (TLS § 95 lg 1). Sama § 95 lg 2 järgi peab tööandja ülesütlemist põhjendama.

Koondamise korral on tööandjal kohustus maksta Teile hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS § 100 lg 1), arvestades Teie staaži tööandja juures, maksab Töötukassa Teile lisa Töötuskindlustuse seaduse alusel. Juhul, kui töölepingu erakorralisest ülesütlemisest teatatakse Teile ette vähem kui 60 päeva, siis on Teil õigus saada tööandjalt hüvitist etteteatamistähtajast puudu jäänud päevade eest (TLS § 100 lg 5).
Koondamine ei saa mingil juhul toimuda Teie LHP ajal, see tuleb ennem ära lõpetada.

Soovin Teile töösuhte võimalikult valutut lõpetamist ja edukat uue töökoha otsingut.

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu