Tööõigus


Küsimus: Kas lapsevanemale peab andma puhkust tema soovitud nädalatel või ükskõik millal kolme koolivaheaja kuu sees?21.02.2013

Seaduses on kirjas:
õigus nõuda põhipuhkust talle sobival ajal on:
- vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
- vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, lapse koolivaheajal;
Küsimus: Suvine koolivaheaeg on kolm kuud, kas lapsevanemale peab andma puhkust just nendeks nädalateks kui ta soovib või võib anda ükskõik millisel ajal selle kolme kuu sees?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 69 koostab tööandja puhkuste ajakava, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega. Eristaatuses on kuni seitsmeaastast last kasvatav vanem, kes võib puhkust nõuda temale sobival ajal ja seitsme- kuni kümneaastast last kasvatav vanem, kes võib nõuda puhkust lapse koolivaheajal, mille hulka tuleb arvata ka õppeveerandite vahelised vaheajad sügisel ja kevadel.
Kuna küsimusest ei selgu töötaja lapse vanus, siis puudub kahjuks võimalus sellele täpselt vastata - küsija jaoks on vastus peidus küsimuses endas, kes peaks teadma lapse vanust.
Paraku ei anna seadus lahendust olukorrale, kus endale sobival ajal puhkuse nõudeõigusega töötajaid on rohkem, nende nõuded kattuvad, aga tööandjal ei oleks töökorralduslikult võimalik kõigile soovitud ajal puhkust anda. Sellisel juhul eeldatakse täiskasvanud inimeste vahel kokkulepet, mis arvestab mõistlikult kõikide osapooltega.
Mõistlikke kokkuleppeid ja nauditavat puhkust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu