Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib keelata puhkused suvisel ajal?27.02.2013

Jaanuaris ilmus puhkeruumi lauale puhkusegraafik, kus töötajad märkisid üles vastavalt soovidele oma puhkuse ajad. Nüüdseks (veebruari lõpuks) läks graafik ülemustele läbivaatamiseks, mispeale tehti teatavaks, et sellel aastal ei saa juuli kuus mitte keegi puhkust ning juunis ja augustis saab puhkust ainult üks inimene. Kas tööandjal on õigus keelata puhkuse suvisel ajal?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 69 koostab tööandja puhkuste ajakava (puhkusegraafiku), arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega. TLS § 69 lg 7 toob välja töötajate loetelu, kellel on õigus nõuda põhipuhkust neile sobival ajal.
Ülaltoodust lähtudes võib tööandja tõepoolest (v.a. TLS § 69 lg 7 toodud erandid) keelduda suvisel ajal puhkuse andmisest, kui see on põhjendatud ettevõtte huvidega. Ettevõtte huviks võib olla näiteks tema spetsiifikast tulenev suurenev töökoormus suvisel ajal. Meelevaldselt suvise puhkuse andmise keeldumiseks alust ei näe.
Töö- ja eraelu mõistlikku ühildamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu