Tööõigus


Küsimus: Kas ületunnitöö eest saadava vaba aja võib aasta peale lisapuhkuseks kokku arvestada?06.03.2013

Kas ületunnitöö eest antav vaba aeg peab antama võimalikult ruttu pärast ületundide tegemist? Või võib selle aasta lõikes kokku arvestada ja välja võtta ühe pika puhkusena?
Konkreetselt tegemist lasteaiaõpetajaga, kes teeb ületunde pidevalt. Töötab 0,85 kohaga lasteaiaõpetajana ja lisaks samas asutuses ka 0,5 kohaga õpetaja abina. Praktiliselt näeb see välja nii, et töötab 5 päeva nädalas 10h+8h+10h+8h+10h, teisel nädalal vastupidi pikemad ja lühemad päevad. Seadus ütleb, et ületunnitöö saab olla ajutise iseloomuga!
Tänades,

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Seaduse järgi saab tööandja ületunde nõuda vaid siis, kui tegemist on hädavajadusega kahjude ärahoidmiseks. Nii nagu ületundide tegemine, tuleb ka selle hüvitamine poolte vahel kokku leppida. Seadus jätab siinkohal vabad käed, eeldades vaid kokkulepet.
Olukord muutub muidugi siis, kui tegu on töölepingu lõppemisega, kus kõik töösuhtest tulenevad nõuded muutuvad sissenõutavaks (TLS § 84 lg 1). Siin tuleks meeles pidada, et ületöötatud tunnid peavad olema tõendatud.
Teie poolt edastatud informatsioonist selgub, et töötate samas asutuses 0,35 ülekoormusega, mis on töötaja töötervishoiu seisukohalt vastuolus töölepinguseaduses lubatud piiridega. Seetõttu soovitan tööandjaga töökoormus seadusega vastavusse viia ning kokku leppida ületunnitöö hüvitamise tingimused.

Õiglast töökoormust soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu