Tööõigus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus nõuda, et kliendi jäetud jootraha kuulub poele mitte teenindajale?07.03.2013

Poed nõuavad enamasti, et klienditeenindaja ei tohi kliendi jäetud jootraha omale jätta, vaid see kuulub poele. Kas selline nõudmine on seaduslik, klient ju jätab selle raha konkreetsele teenindajale mitte poele? Kas tööandjal on õigus karistada, kui teenindaja jootraha omale jätab?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepinguseadus ei reguleeri jootraha pakkumist, vastuvõtmist ega omamist. Kui tööandja on jätnud selle osa oma äritegevuses reguleerimata, ei näe põhjust muretsemiseks. Kui aga töökorraldus vms. eeskiri antud küsimust kajastab, tuleb neid ettekirjutisi täita. Kas kliendi poolt antud kingituse omamine saab olla karistuse aluseks, on küsitav. Tööandja korralduste eiramine või ettekirjutuste rikkumine - tõenäolisem.

Arvamused jootraha kohta: http://www.tarbija24.ee//kassiiri-jootraha-laheb-tegelikult-uldkassasse

Mõistlikke ja inimlikke lahendusi soovides:


Merike Michelson

www.metiabi.eu
merike@metiabi.eu