Tööõigus


Küsimus: Töölepingu ülesütlemine20.04.2011

Töötasin kahes asutuses, ühest koondati TLS §89 lg 1 alusel 21.03.2011, teises asutuses öeldi, et mul puudub tööalane kvalifikatsioon ning ilmselt tahetakse tööleping üles öelda, võttes aluseks Haridus- ja teadusministri määruse nr 65, 26.08.2002 §22, kuna ei oma kõrgharidust. Olen 57 aastane ning ei kavatse enam kõrgharidust omandama hakata. Kuidas minuga töölepingut üles öelda on võimalik, kas koondamise teel? Kui olen koondatud, kui ruttu pean pöörduma töötuks võtmiseks?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kui inimene ei vasta oma ametikohale kvalifikatsiooni puudumise tõttu, siis see ei ole põhjus koondamiseks. Minu praktikas ette tulnud analoogilisel juhtumil, mis sai läbi vaieldud ka töövaidluskomisjonis, lõpetati tööleping TLS § 88 lg 2 alusel (ei ole pikka aega toime tulnud tööülesannete täitmisega ebapiisava tööoskuse, TÖÖKOHALE SOBIMATUSE või KOHANEMATUSE tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata..).
Tööandjalt mingit hüvitist nõuda ei ole Teil õigus, kuid kui olete sama tööandja juures töötanud vähemalt 5 aastat, siis saata Töötukassa kaudu töötuskindlustushüvitist. Selleks peab tööandja 5 päeva jooksul, arvates teie töölt vabastamisest, saatma Töötukassale ettenähtud vormi peal vastava tõendi. Edasised täpsed protseduurid selgitab Teile juba Töötukassa klienditeenindaja.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu