Tööõigus


Küsimus: Ettevõtte likvideerimine - kuidas toimitakse töötajatega?19.04.2011

Kuidas peab tööandja töötajatega käituma firma likvideerimise korral? Töölepingud öeldakse erakorraliselt üles seoses majandustegevuse lõpetamisega.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Töölepingu erakorralisel ülesütlemisel tööandja poolt, majanduslikel põhjustel, tuleb töötajate osas täita kõik koondamisega seotud ettekirjutused.
Tööandja peab töötajatele tegema kirjalikult taasesitatavas vormis töölepingu ülesütlemisavalduse (TLS § 95 lg 1), seda põhjendama (TLS § 95 lg 2) ning järgima kõiki etteteatamise tähtaegu:
1) töölepingu ülesütlemise tähtajad (TLS § 97 lg 2);
2) töötajate informeerimine ja konsulteerimine (TLS § 101);
3) Töötukassa teavitamine (TLS §102);
4) tähtajad seoses kollektiivse ülesütlemisega (TLS §103).

Loodan, et mainitud paragrahvidest leiate õiged tegevused ja nende tähtaja nõuded.
Kõik erakorralised töölepingu ülesütlemised võivad vale käitumise ja tähtaegadest mitte kinnipidamise puhul kaasa tuua soovimatuid tagajärgi.
Vajadusel soovitan pöörduda oma ala spetsialisti poole, kes koostab ja edastab vajalikud dokumendid ning jälgib protsessi liikumist erinevates etappides.

Edu tegemistes ning valutut ettevõtte likvideerimist,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu