Tööõigus


Küsimus: Konkurentsipiirang, tööandja kohustus tagada töötajale töö20.04.2011

Tere.
Minu töölepingus on konkurentsipiirang ja saladus sõnastatud järgmiselt:
„Töötaja kohustub mitte töötama tööst vabal ajal tööandja loata viimase konkurendi juures.“
Ja
„Töötaja kohustub hoidma tööandja äri- ja tootmissaladust ning mitte osutama tööandjale ebaausat konkurentsi.“
Kas rikun seadust, kui asutan oma erialal firma, mis paraku oleks siis konkurent praegusele tööandjale? Kas pean praegust tööandjat oma tegevusest teavitama, tööandja palgalt lahkuma? Viimase aasta jooksul ei ole tööandja suutnud tagada tööd ja seega ka normaalset töötasu.
Tööleping on koostatud 1992. aastal vastuvõetud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse järgi ja selles vist ei nõutud konkurentsipiirangu kokkuleppe sisu ning polnud nõuet konkurentsipiirangut ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt äratuntavalt piiritleda. Uue töölepinguseaduse jõustudes töölepingut muudetud ei ole.
Mida üldse tagab töötajale tööandja kohustus kindlustada töötaja kokkulepitud tööga? Kas seda võib lugeda tööandjapoolseks oluliseks rikkumiseks, kui tööd ei ole tagatud pikka aega? Igakuiselt käib ringi leht (käskkiri) kuhu töötajatelt korjatakse allkirjad, et nad on kursis sellega, et ettenägematutest, tööandjast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt ei ole anda tööd kokkulepitud ulatuses – praktikas on see pool tööaega miinimum palgaga. Allkirju kogutakse tavaliselt järjekordse „kurva perioodi“ esimestel päevadel.
Lugupidamisega

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Olete oma ühes postituses esitanud 4 küsimust. Kuna igale küsimusele eraldi detailne vastamine siin portaalis võtaks rohkem ruumi ja aega, kui hea tava ette näeb, siis vastan üldiselt. Põhjalikuma vastuse saamiseks, milleks oleks vaja veel Teie küsimust täpsustada, palun pöörduda minu poole konsultatsiooni saamiseks info@metiabi.eu.
Vastused teie küsimustele:
1. Kas rikun seadust, kui asutan oma erialal firma, mis oleks tööandjale konkurent? Arvestades viidet Teie töölepingule, siis suure tõenäosusega oleks tegemist töölepingu tingimuste Teiepoolse rikkumisega. Täpsemalt vastamiseks oleks vaja teada Teie tööandja ja Teie asutatava firma konkreetset tegevust, reaalset turupiirkonda jne.
2. Kas pean praegust tööandjat oma tegevusest teavitama, tööandja palgalt lahkuma? Kui vastus eelmisele küsimusele on JAH, siis ka sellele küsimusele on vastus JAH.
3. Mida üldse tagab töötajale tööandja kohustus kindlustada töötaja kokkulepitud tööga? See tähendabki kohustust tagada töölepingus kokkulepitud töö ja maksta selle eest tasu. Kui tööd ei tagata tööandja poolt kokkulepitud mahus, siis tuleb maksta töötajale keskmist tasu.
4. Kas seda võib lugeda tööandjapoolseks oluliseks rikkumiseks, kui tööd ei ole tagatud pikka aaega? JAH, võib küll.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu