Tööõigus


Küsimus: Kuidas lõpetatakse tööleping31.01.2011

Tere!
Kui tööandja soovib lõpetada minuga töölepingu erakorralise lepingu lõpetamisega, kas ta peab sellest teatama kirjalikult või piisab, kui teatab telefoni teel? Tööandja soovib seda teha §88 lõige 1 punkt 2 järgi, kuid ei soovi kuuajalist etteteatamise tähtaega.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
1. Ei kujuta hästi ette, kuidas saab töölepingut telefoni teel üles öelda, sest TLS § 95 sätestab, et tööandja peab esitama töölepingu erakorralise ülesütlemise avalduse ja seda ka põhjendama KIRJALIKKU TAASESITAMIST VÕIMALDAVAS VORMIS.
2. Teie poolt näidatud põhjusel (TLS § 88 lg.1 p2) on tööandjal kohustus Teid eelnevalt hoiatada ja kui sellest ei ole abi, siis võib ta Teiega töösuhte lõpetada. Töölepingu erakorralise ülesütlemise etteteatamise tähtajad sõltuvad töötaja staažist tööandja juures (TLS § 97). Etteteatamise tähtaegu ei pea tööandja järgima, kui töötajapoolne kohustuste rikkumine või mõni muu põhjus oli nii tõsine, et hea usu põhimõtte järgi ei saa tähtaja järgimist oodata (TLS § 88 lg 3). Jällegi- nagu eespool öeldud, seda kõike peab põhjendama.

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu