Tööõigus


Küsimus: Kas tööseadus sätestab naistele piirangud raskuste tõstmise osas?25.04.2011

Töötan hooldajana. Töö käigus tuleb tõsta 100 või enam kg kaaluvaid inimesi. Püüame päeval, kui oleme kolmekesi, teha seda koos aga öösel on tööl üks inimene. Olen alates veebruarist töövõimetuslehel, algul püüti tekkinud küünarliigese vigastust ravida kipsiga, nüüd olen opereeritud ja uuesti kipsis, prognoos on halb, soovitav on mitte tõsta, võib oodata isegi puudeaste. Tööandjat tundes, kes ei tunne kuude viisi mu vastu huvi, eeldan, et nad soovivad minust vabaneda ja tööle võtta uue "kraana". Kuna ei taha ega oska poole südamega tööd teha, tahangi teada, kas ilma abivahenditeta võib töötajalt sellist "enesetappu" nõuda? Õppides omandasime hoopis midagi muud!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kahjuks ei anna ükski seadus otsest vastet Teie poolt formuleeritud küsimusele, kuid püüan siinkohal anda ülevaate võimalikest variantidest, millega peaksite arvestama.
1) Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 14 lg 5 punktide 5 ja 51 alusel on töötajal õigus nõuda tööandjalt arsti otsuse alusel enda üleviimist ajutiselt või alaliselt teisele tööle või nõuda oma töötingimuste ajutist kergendamist.
2) Kui tööandjal ei ole Teile kergemat tööd pakkuda, on tal õigus tööleping erakorraliselt üles öelda põhjusel, et töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (TLS §88 lg1p1).
Siiski on selle paragrahvi järgi ülesütlemine õigustatud ainult siis, kui töötaja terviseseisundi tõttu töölt äraolek häirib oluliselt tööd ning takistab tööde korraldamist.
3) Ka töötajal on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda, kui töö jätkamine on seotud reaalse ohuga töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele (TLS §91 lg2 p3).
Olgu öeldud, et tööandja erakorralist ülesütlemist piirab TLS § 92 lg1 p3, mis keelab ülesütlemise põhjusel, et töötaja ei tule lühiajaliselt toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu.
Seega peavad mõlemad pooled lepingu ülesütlemist korralikult põhjendama.

Soovitan oma tervise huvides võtta tõend raviarstilt ning järgida tehtud ettekirjutusi teavitades sellest ka kindlasti oma tööandjat. Edasine sündmuste käik oleneb juba pooltevahelistest läbirääkimistest.

Jõudsat paranemist soovides,

Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu