Tööõigus


Küsimus: Puhkeaeg vahetuste vahel25.04.2011

Tere,
Kui palju peab olema vahetuste vahel puhkeaega? Teisisõnu, kas tööandjal on õigus enne vahetuse algust, mis algab kell 19.00 teha mingeid koolitusi, mis kestavad 9.00-16.00?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kuna töötate vahetustega, siis eeldan, et teie tööaeg on summeeritud.

Tööaeg kokku ei tohi ületada keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust arvestusperioodi (TLS §46 lg1).
Ettenähtud puhkeaeg on vähemalt 11 tundi järjest 24 tunni kohta. Töövahetuse pikkus kokku koos ületunnitööga ei tohi seega ületada 13 tundi (TLS §51 lg1).
Kui nimetatud puhkeaega kokku ei tule, on Teie õigus keelduda.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu