Tööõigus


Küsimus: Ebavõrdne töötasu02.02.2011

Tere,
Kas teie arvates on õiglane, et samale ametikohale võeti uus inimene juurde ja temale määrati töötasuks tunduvalt suurem summa, kui hetkel minul on. St samal ametikohal olev inimene saab sama tööd tehes suuremat töötasu, kui juba 3 aastat samal ametikohal olnud inimene. Kui küsida töötasu juurde, siis ei ole firmal selleks raha.
Kas ei ole seadust, mis kohustab maksma võrdset põhipalka samal ametikohal olevatele isikutele samas firmas?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Õigus ja õiglus ei ole alati omavahel võrdusmärgiga. TLS § 28 lg 2 p 2 kohustab tööandjat maksma töötajale töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal. Eeldan, et Teil on olemas allkirjastatud tööleping, kus kirjas töötasu suurus ja selle maksmise tingimused? Kas tööandja täidab töölepingus kokkulepitud tingimusi? Kui "jah", siis on kõik õige, sest töötasu suurust sama tööd tegevatele töötajatele TLS ette ei kirjuta.

Kas see ka õiglane on? Siin tuleks võrdlevalt hinnata Teie ja uue töötaja kvalifikatsiooni, tööpanust, töö tulemuslikkust ja paljusid muid võrreldavaid tegureid. Vähetähtis ei ole ka olukord tööjõuturul Teie tööleasumise ajal ja tööandja praegune vajadus palgata juurde Teie uus kolleeg - see võis mõjutada ka töötasu määramist. Päris kindlasti ei anna aga pikem tööstaaž õigust kõrgemale töötasule.
Neid tegureid erapooletult (ka tööandja seisukohalt) võrreldes võiks anda hinnangu, kas erinev töötasu on õiglane või mitte.