Tööõigus


Küsimus: Kas tööleping saab olla ajutine?26.04.2011

Tere.
Sõlmisin eelmise aasta veebruaris tööandjaga ajutise töölepingu. Lepingus ei ole märgitud lepingu kehtivuse aega, on ainult kirjutatud, "seoses töömahu suurenemisega ajutiselt tööle võetud".
Kas selline leping kehtib lõputult või on see juba üldse kehtetu?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vastavalt TLS § 9 lg 1 võib tähtajalise töölepingu sõlmida kuni 5 aastaks. Tundub, et Teie töölepingu sõnastus jätab mitmeti tõlgendatava võimaluse ja ei ole just kõige korrektsemalt sõnastatud. Hinnates Teie töölepingu sõnastust, töömahtu ja iseloomu lepingu sõlmides ja edaspidi ning töömahtu ja iseloomu lepingu võimaliku lõpetamise ajal, saab anda hinnangu, kas Teie tööleping on muutunud tähtajatuks (ajutised asjaolud on ära langenud, kuid Teid on peale seda jätkuvalt tööle lubatud) või ajutised asjaolud kestavad ja formaalselt võiks ajutine leping kesta kuni 5 aastat.
Arvamuste lahkumineku korral on võimalik pöörduda töövaidluskomisjoni. Abi selles osas pakuvad mitmed internetiotsinguga leitavad firmad ja sellega tegeleb ka allakirjutanu.
Teile kindlustunnet ja tähtajatut töölepingut soovides:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu