Tööõigus


Küsimus: Tahan töölt lahkuda, kuid kardan rahadest ilma jääda27.04.2011

Tere,
Olen tööandja juures tööl 2007. aasta septembrist. Selle aja jooksul pole ma korda puhkust saanud, pole isegi puhkusegraafikut näinud. Pidevalt jäävad palgad hiljaks või ei maksta üldse välja. Aprillis sain alles veebrauri kuu 13 päeva töötasu, veebruaris olin nädala haiguslehel ja haigusraha pole siiani saanud. Märtsikuu töötasu on välja maksmata.
Sooviksin töölt lahkuda aga kardan rahadest täiesti ilma jääda, mida soovitate teha?
Mis seadused on minu õiguste tagamiseks?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Paistab, et Teil on võimalus tööleping erakorraliselt üles öelda TLS § 91 lg p 2 alusel (tööandjapoolne kohustuste oluline rikkumine). Sellega kaasneb Teile 3 kuu hüvitise maksmine, samuti on tööandja kohustatud välja maksma lõpparve, mis koosneb väljateenitud töötasust, sh haigusrahad (4.-8. päev) ja kasutamata puhkusehüvitis. Lõpparve mittesaamisel või selle suurusega mittenõustumise korral on Teil õigus pöörduda töövaidluskomisjoni poole Teile ettenähtud summade kättesaamiseks. Töövaidluskomisjoni pöördumine on tasuta, kuid oma nõude tulemuslikuks esitamiseks soovitan kasutada spetsialisti abi, sest elu on näidanud, et kui tööandjal pole raha töötajale palga maksmiseks, siis endale juristi palkamiseks ta selle raha leiab. Internetiotsing annab mitmeid ettevõtteid, kes selles valdkonnas pädevad ja teiste hulgas võite tutvuda ka www.metiabi.eu kodulehel oleva hinnakirjaga.

Soovin Teile edu oma õiguste nõudmisel ja töökohta, kus on nii tööd kui töötasu.

Lugupidamisega:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu