Tööõigus


Küsimus: Kas abielu sõlmimiseks peab andma vaba päeva?25.04.2011

Tere,
Kas tänapäeval on töötajal õigus saada vaba päev abielu sõlmimiseks?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Kui pidasite silmas seaduslikku alust, siis seda selle sündmuse puhul kahjuks ei leia, kuid tööandjal on alati võimalus sellised sätted sisse kirjutada näiteks töökorralduse eeskirja.
Töölepinguseaduse §42 alusel tuleb vaba aja andmisel mõistlikult arvestada tööandja ja töötaja huve.
Seega on jällegi kõik ainult kokkuleppe küsimus.

Tõhusaid kokkuleppeid soovides,

Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu