Tööõigus


Küsimus: Töötaja õigused (invaliidsuspensionäri) töölepingu lõpetamisel29.04.2011

Tere!
Palun aitake mind. Asusin sellesse firmasse tööle 2009. aasta augustis tähtajatu töölepinguga.
2011 a. märtsi kuus vahetas firma omanikku, kuid nimi jäi samaks.
Mulle teatati 24.04.2011, et minuga töölepingut ei pikendata, kuna olen oma puude tõttu liiga aeglane (teistega leping pikendati).
Ühtlasi anti teada, et alates 01.05.2011 mul enam tööd ei ole.
Palun andke nõu kas minul ka mingeid õigusi on?
Aitäh!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kui Teil oli tähtajatu tööleping, siis ma ei saa aru, mis pikendamisest jutt käib? TLS § 112 reguleerib töölepingu kehtivust ettevõtte ülemineku korral. Kui firma jätkab sama või sarnast majandustegevust, siis läheb tööleping üle muutumatul kujul ja seda ülemineku tõttu lõpetada ei saa.
Kui tööandja Teie tööga rahul ei ole, siis on temal võimalus Teiega tööleping muudel alustel üles öelda, kuid see eeldab tööandjapoolset protseduuride õiget täitmist, vastasel juhul jääb Teile võimalus töölepingu ülesütlemine vaidlustada.
Teie küsimusest loen ridade vahelt välja tööandjapoolseid võimalikke rikkumisi ja oma õigustes selguse saamiseks soovitan minna elukohajärgse tööinspektori või mõne eraõigusliku tööõiguaslase nõustaja juurde. Tööinspektori vastuvõtt on tasuta, eraõiguslike nõustajate vastuvõtt reeglina tasuline, kuid selle eest võtavad eraõigulikud nõustajad soovi korral enda peale ka vajaliku asjaajamise.
Teile oma abi pakkudes:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu