Tööõigus


Küsimus: Tööandja ei ole taganud kohustuslikku koolitust29.04.2011

Tere,
1. Seadusega on ette nähtud, et meditsiiniõele on kohustuslik teha koolitust 60 tundi aastas. Kui tööandja seda teinud pole, kas on õigust nõuda kompensatsiooni ning kuhu pöörduda?
2. Kas tööandjal on õigust nõuda töö tegemist, mille tegemise eelduseks on riik määranud vastavasisulise koolituse läbimise (vaktsineerimine)?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 28 lg 2 p 5 määrab, et tööandja on kohustatud tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu.
See on TLS-st tulenev üldine nõue, kuid TLS ei määra eraldi üksikute kutsealade kvalifikatsiooninõudeid ja koolituste läbiviimise korda ja seetõttu jään Teile täpsema vastuse võlgu. Terve mõistus ütleb, et kompensatsioon ei saa asendada koolituselt saadud teadmisi ja mida ei ole õppinud, seda ei saa ka nõuda. Teie viimasele küsimusele vastamiseks tooksin võrdluse: auto juhtimise eelduseks on vastava kategooria juhilubade olemasolu ning kellelegi ei tule pähe nõuda, et ilma juhilubadeta isik hakkaks autot juhtima. Miks siis vaktsineerimisega peaks teistmoodi olema? Isiklikult hoiduksin sattumast sellisesse meditsiiniasutusse, kus mulle võivad süstla sisse torgata vastava väljaõppe läbimata töötajad.

Soovides Teile edukat erialaste koolituste läbimist:

Merike Michelson

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu