Tööõigus


Küsimus: Kas haiguslehel viibimine mõjutab puhkusetasu?02.05.2011

Kas nädalane haiguslehel viibimine viimase poole aasta jooksul mõjutab puhkuseraha arvestamist, kui jah, siis mil määralal?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Jah, mõjutab küll. Keskmise töötasu arvutamise aluseks võetakse enne keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasu. Selleks liidetakse töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendripäevade arvuga.
Näiteks kui töötajale on vaja keskmist töötasu arvutada mais, siis tuleb arvutamise aluseks võtta novebrist kuni aprillini teenitud töötasud.
Kui olite sellel ajavahemikul haiguslehel, puhkusel vms.., siis need päevad jäävad keskmise töötasu arvestusest välja. Samuti ei arvata kalendripäevade hulka rahvuspüha ega riigipühi.
Kokkuvõttes võetakse arvestamise aluseks vaid tööpäevad, millal reaalselt tööl olite ja töötasu saite.
Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 11.06.2009 määrusega nr 91.

Tervislikku ja päikeserohket puhkust soovides,

Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu