Tööõigus


Küsimus: Õppepuhkuse tasustamine02.05.2011

Tere.
Hooldekodu hooldaja käib massaažikoolis osakoormusõppes massaaži erialal (keskhariduse baasil), 3 aastat kestab nominaalne õppeaeg ja saab kutsekeskhariduse. Tekkis küsimus seoses tema õppepuhkusega. Aastas võib ta võtta 30 päeva õppepuhkust? Täiskasvanute koolituse seadus ütleb, et tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale ja avalikule teenistujale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest. Kas peavad mõlemad tingimused olema täidetud (tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud)?
Ta on juba lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari sotsiaalhoolduse eriala, ennast ametialaselt täiendanud Tartu Meditsiinikoolis ning lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldusõenduse eriala. Arvan, et nendega saanud vähemalt kutsekeskhariduse ning arvatavasti kõrghariduse. Kas siis saab seda võtta kui tasemeõpet, mis praegu õpib?
Hooldekodu juhataja ütles, et tööülesannetega seotud see koolitus ei ole.
30 päeva puhkust peaks ta kindlasti saama? Aga kas nende hulgast 20 peaks tasustama või mitte?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Kas tasemekoolitus või tööalane koolitus on seotud konkreetse töötaja tööülesannetega või mitte, ei ole siinkohal oluline.
Tööandja maksab seaduses sätestatud piirides nii tasemekoolituse kui ka tööalase koolituse puhul õppepuhkuse eest keskmist töötasu 20 kalendripäeva ulatuses (TäKS § 8 lg 3) ning selleks ei pea olema täidetud mõlemad tingimused.

Teie töötaja puhul on tegemist nn. elukestva õppe viljelejaga ning seda tuleks pigem väärtustada, kui hukka mõista.

Soovitan siinkohal sõlmida töötajaga koolituskulude hüvitamise kokkulepe, mida reguleerib töölepinguseadus § 34.

Kui tunnete ebapädevust selle sõlmimisel, on soovituslik kasutada personaliteenust osutava firma abi, kus vastava ala spetsialistid aitavad koostada korrektse ja nõuetekohase koolituskokkuleppe. Vajadusel leiate internetiportaalidest otsingumootorite abil või allolevalt lingilt teenuse pakkujad.
Igal juhul on võita rohkem, kui kaotada.

Mõistlikke otsuseid ja edukaid lepinguid soovides,

Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu