Tööõigus


Küsimus: Kehtiv tööleping, kuid maksuameti andmetel ma ei tööta04.05.2011

On tekkinud olukord, kus mul on tööandjaga kehtiv tööleping, millesse ei ole tehtud muudatusi ega parandusi, samuti ei ole lepingut lõpetatud ega peatatud. Samuti ei ole mind saadetud puhkusele ega ka palgata puhkusele. Samal ajal on Maksuametile esitatud dokumentidest mind kui töötaja välja jäetud. Maksuameti jaoks ma ei tööta ettevõttes.
Tahan teada kas ma olen siis töötu?
Kumb dokument neist on ülimuslik?

Lugupidamisega

PP

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie juhtum on tõepoolest kummaline. Kui Teiega ei ole töölepingut lõpetatud, siis see igal juhul kehtib. Kui tööandja on Teid tööle lubanud ja Teie tööd teete, siis ei saa Te kuidagi töötu olla. Samas tekivad minul omapoolsed küsimused, mis ajani on tööandja Teie pealt maksnud sotsiaalmaksu?
Soovitan küsida selgitust oma tööandjalt ja mitte nõustuda ümbrikupalgaga, sest see võib ennast tulevikus valusalt kätte maksta.

Selgust ja mõistlikke kokkuleppeid soovides:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu