Tööõigus


Küsimus: Töölepingu muutmine seoses töömahu vähenemisega04.05.2011

Töötan pedagoogina.
Direktor esitas kirjaliku ettepaneku muuta töölepingut seoses töömahu vähenemisega. Lepingu muutmisel asuksin tööle 0,916 kohaga, töötaksin täistööajaga 32 tundi nädalas, millest 22 tundi oleks vahetu õppetöö (koormusnorm 24 tundi) töötasuga 590,11.
Kui ma ei ole nõus sellise muudatusega, millised on minu õigused ja kohustused? Kui tööandjal ei ole anda tööd, siis mismoodi asi lahendatake?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandjal on õigus temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt vähendada töötasu kuni kolmeks kuuks mõistliku ulatuseni ning seda vaid 12-kuulise ajavahemiku jooksul (TLS §37 lg1).

Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest tasu alandamisega võrdses ulatuses ehk töötasu ja tööpanus peavad olema proportsionaalsed ja töötasu vähendamisel muutub vastavalt tööandja õigus nõuda töötajalt tööd.

Töötasu vähendamisest on tööandja kohustatud teavitama töötajat vähemalt 14 kalendripäeva ette, mis annab võimaluse töötajale otsida endale ajutiselt või alaliselt teine töö.

Töötajal on õigus saada nn koondamishüvitist, kui ütleb töölepingu üles TLS §37 lg 1 põhjusel.

Mõistlikke lahendusi soovides,

Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu