Tööõigus


Küsimus: Puhkusetasu tähtajalise töölepingu puhul09.05.2011

Töötan firmas ja mul oli tähtajaline tööleping. Minuga sõlmitud töölepingus on punkt, et tähtajalise töölepingu puhul puhkusetasu ei maksta. Töölepingu lõpetamisel selgus, et tööandja mulle puhkusekompensatsiooni ei maksa, viidates töölepingus sätestatutele. Kas selline asi on võimalik? Kuidas on reguleeritud puhkusetasu maksmine seadustega?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kui Teiega on sõlmitud tööleping, siis olenemata selle tähtajast, on Teil õigus põhipuhkusele (TLS §54).
Eeldatakse, et töötaja iga-aastane puhkus on 28 kalendripäeva (põhipuhkus), kui töötaja ja tööandja ei ole leppinud kokku pikemas põhipuhkuses või kui seadus ei sätesta teisiti (TLS §55).
Töölepingu lõppemisel on tööandja kohustatud hüvitama töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas (TLS §71).
Tähtajaliselt võib töötada ka käsunduslepingu alusel. Vastupidiselt töölepingule ei ole käsundisaajal õigust põhipuhkusele ning puhkusetasule (VÕS 35 peatükk).

Lugupidamisega,

Merike Michelson

http://www.metiabi.eu
info@metiabi.eu