Tööõigus


Küsimus: Töölepingu ootamatu lõpetamine12.05.2011

Tere!
Minu tütar asus tööle, kuid kirjalikku lepingut temaga ei sõlmitud, ükspäev tööpäeva hommikul tütar helistas töö juurde ja ütles, et on haige. Seepeale öeldi talle, et pole vaja enam tööle tulla, kuna oleks pidanud teatama eelmisel õhtul oma haigusest aga eelmisel õhtul ta ju haige veel ei olnud.
Kas on õige lõpetada töösuhe sellisel põhjusel?
Ja kas on kehtiv selline tööleping mida inimene pole näinud ja kuhu ta alla kirjutanud ei ole? Töötasu maksti ka sulas ilma palgaleheta.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga (TLS § 1 lg 2).
Ülaltoodud vorminõuet ei kohaldata ainult sellisel juhul, kui töölepingu kestus ei ületa kahte nädalat.

Teie kirjast selgub, et töösuhe kestis siiski kauem, kuna nn. ümbrikupalka oli juba makstud.
Töösuhte lõpetamiseks ühepoolselt on erinevad tingimused vastavalt juhtumile. Teie tütre töölepingu puhul on raskendav asjaolu see, et pole, MIDA lõpetada. Seega on ilmselt ka saamata lõpparve koos väljateenitud puhkuse kompensatsiooniga.

Soovitan pöörduda asukohajärgsesse töövaidluskomisjoni või kohtusse, kus esmalt tuleks nõuda pooltevahelise töösuhte olemasolu tunnistamist. Et väidetav tööandja ei teeks suuri silmi ega kuulutaks, et näeb töötajat esimest korda, tuleb HOOLIKALT LÄBI MÕELDA, kuidas oma tegelikku töötamist tõendada.
Vaidlus võib tekkida ka palga suuruse üle: töötaja kinnitab üht, tööandja aga soostub ainult alampalka tunnistama. Kokkulepitud töötasu nõudes tuleb lähtuda sättest, et kui töötasu suurust ei ole kokku lepitud või kokkulepet ei suudeta tõendada (puudub kirjalik dokument), on töötasu suuruseks sarnase töö eest sarnastel asjaoludel makstav tasu.

"Musta" palga saajad võivad pöörduda ka maksuameti töötajate poole, edastades neile teavet seadust rikkuvatest tööandjatest.
Vastavalt töölepingu seadusele, peab tööandja lisaks töölepingu sõlmimisele töötajale kirjalikus dokumendis teatavaks tegema ka töötingimused ning töötaja võib seda igal ajal nõuda.
Kui tööandja kahe nädala jooksul nõudmist ei täida, on töötajal võimalik vastavasisulise kaebusega pöörduda tööinspektori poole. Kui kontrollimisel tööandja oma seaduskuulekat käitumist tõendada ei suuda, võib tema suhtes järgneda väärteomenetlus.

Soovitan eelnevalt siiski konsulteerida elukohajärgse tööinspektori- või töövaidlustega tegeleva spetsialistiga ning koos temaga otsustada töövaidluskomisjoni pöördumine, sest küsimuses oleva info põhjal on alust arvata, et Teie tütrega ei ole toimitud õigesti.

Teile sobiva tööinspektori kontaktid leiate Tööinspektsiooni kodulehelt:
Kui otsustate töövaidlusspetsialisti kasuks, soovitan tutvuda alloleva lingi hinnapakkumisega http://www.metiabi.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=53&lang=et

Edu ja julgust ettevõtmistes,

Merike Michelson
info@metiabi.eu

http:// www.metiabi.eu