Tööõigus


Küsimus: Töölepingu lõpetamine päevapealt12.05.2011

Tere

Töötaja kirjutas avalduse ning lahkus päevapealt töökohalt. Kuidas sellises olukorras peaks töölepingu lõpetamise vormistama? Mis paragrahviga on tegu ja millal täpselt lõpparve peab maksma? Täpselt samal päeval ei saanud seda teha, kuna juhataja oli haige ja ülesütlemine tuli ootamatult.

Vastust oodates

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie küsimuses on liiga vähe infot, et täpselt vastata, sest selgusetuks jäävad töötaja töölt lahkumise asjaolud. Kui tegemist oli lahkumisega poolte kokkuleppel, siis on paragrahviks TLS § 79.
Kui oli aga tegemist töölepingu erakorralise ülesütlemisega põhjusel, et tööandja on omapoolseid kohustusi rikkunud, siis võib üks järeldus viia teiseni, tuues kaasa tööandjale kulukaid lahendusi ja ilma täiendava konsultatsioonita ei ole võimalik nõu anda.
Juhul, kui töötaja lahkus päevapealt, ilma seda põhjendamata, siis võib see anda hoopis tööandjale võimaluse hüvitist nõuda.
Sõltumata põhjusest tuleb lõpparve maksta töötajale tema viimasel tööpäeval.

Soovides ÕIGEID ja ÕIGLASI lahendusi:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu