Tööõigus


Küsimus: Tööandja peab ülesütlemist põhjendama12.05.2011

§95 (2) tööandja peab ülesütlemist põhjendama.
Töötajale esitati erakorralise ülesütlemise avaldus etteteatamistähtaegadest kinni pidades, kuid toodud põhjendused on vastuolulised, faktiliselt valed.
Kas avaldusele alla kirjutades nõustub töötaja tööandja põhjendustega või antakse allkirjaga märku ainult avalduse kättesaamisest?
Kuidas edasi käituda, kui töötajal on tõendid, et eelmainitud põhjendused on valeliku iseloomuga?
Kumb pool, kas töötaja või tööandja, peab ennast töövaidluskomisjonis tõestama hakkama või teeb otsuse komisjon neile esitatud tõendite/avalduste põhjal?

Tänan

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
1. Ülesütlemise avaldusele alla kirjutades kinnitab töötaja, et ta on selle kätte saanud. Ei näe põhjust jätta allkiri andmata - kui sulepea juba kätte antakse, siis on võimalus avaldusele peale kirjutada näiteks: "ülesütlemise avalduse kätte saanud .......... kuupäeval, kuid ei nõustu sellega".
2. Oma õiguste kaitseks on võimalik pöörduda 30 päeva jooksul töövaidluskomisjoni, esitades sinna vormikohane avaldus, kus saate esitada omapoolsed tõendid.
3. Töövaidluskomisjonis toimub osapoolte vaheline vaidlus, kus mõlemad osapooled püüavad tõendada oma väidete õigsust. Vaidlust juhib ja esitatud tõendite põhjal hindab töövaidluskomisjon, kes teeb otsuse samal päeval ja kuulutab selle välja nädala jooksul.
4. Elu on näidanud, et jäädes passiivselt lootma ainult esitatud tõenditele, on võiduvõimalus väikene, kuigi mitte täiesti võimatu. Kindlam on siiski kaasata kogenud esindaja. Kui olete otsustanud kasutada professionaali abi, siis hinna, kvaliteedi ja eraisikutele paindliku maksegraafiku poolest soovitaksin tutvuda pakkumisega lingil: http://www.metiabi.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=53&lang=et , kuid internetiotsing annab kindlasti ka teisi professionaalseid teenusepakkujaid.

Soovides jõudu ja meelekindlust oma õiguste kaitsel:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu