Tööõigus


Küsimus: Suitsetamine töökohal08.02.2011

Kas tööandjal on õigus keelata suitsetamine töökohal ning selle territooriumil, kui suitsunurka ei ole loodud ja mujal ka ei tohi?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Kahjuks ei ole Te maininud, millise töökohaga on tegu.
Suitsetamiseks keelatud ja lubatud kohad on reguleeritud tubakaseadusega, mille esmane eesmärk on tagada inimese tervise kaitse.
Tubakaseaduse §-s 29 on toodud loetelu kohtadest, kus suitsetamine on keelatud ja kuhu ei ole ette nähtud ka võimalust sisse seada eraldi suitsetamisruumi või suitsetamisala.
Tubakaseaduse §-s 29 nimetamata juhtudel otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise selle valdaja (antud juhul tööandja) enda äranägemisel.
Tööandja võib töökorralduse reeglitega kehtestada, et tööajal ja tööandja territooriumil ei või suitsetada. Kohustust suitsetamisruumi ja/või ala eraldamiseks ei ole.

Lugupidamisega,
Merike
www.metiabi.eu