Politsei


Küsimus: Kas Eestis on keelatud NSV Liidu aegse sümboolika kasutamine (näiteks mundri kandmine) avalikus ruumis?21.04.2014

Kas Eestis on keelatud NSV Liidu aegse sümboolika kasutamine (näiteks mundri kandmine) avalikus ruumis?

Vastus: Oksana Luik, juhtivkorrakaitseametnik (veebikonstaabel), Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakond, www.politsei.ee