Politsei


Küsimus: Kuidas mõjutab vahele jäämine lubade kättesaamist, kui olen läbinud autokooli ja sooritanud ARKi eksamid, aga 18 veel ei ole?19.12.2018

Tere! Kui olen läbinud autokooli ja sooritanud ka ARKi eksamid, aga 18 täitub alles kuu aja pärast, kuidas mõjutab vahele jäämine lubade kättesaamist? Kas saaksin load kätte ikka 18 sünnipäeval, kuna ARKi eksamid on sooritatud?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kõik oleneb sellest mida peate silmas "vahele jäämine" all. Kui peate silmas, et enne juhtimisõiguse saamist juhite mootorsõidukit ilma selleta siis peate silmas pidama, et Teile saab juhtimisõiguse anda kui on täitunud juhi vanuse alammäär, ehk 18. Sellises olukorras võib tõesti tekkida takistus Teile juhtimisõiguse andmisel kui karistus jõustub enne sünnipäeva.