Politsei


Küsimus: Kas alaealisel on õigus tarbida 0 nikotiini sisaldava e-vedelikuga e-sigaretti?09.07.2019

Kas alaealisel on õigus tarbida 0 nikotiini sisaldava e-vedelikuga e-sigaretti?
Ja mis juhtuks kui politsei peaks nägema kedagi seda tegemas. Mida ära võetakse.

tänan

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

tere

Alaealisel on keelatud omada ja tarvitada e-sigaretti ning selle vedelikke. Need võetakse ära

TubS
§ 31. Tubakatootega seonduvad tooted
(1) Tubakatootega seonduvad tooted on:
1) tubakatootega sarnaselt kasutatavad tooted, millega imiteeritakse tubakatoodete tarbimist, ja tooted, mida kasutatakse tubakatoodete asendamiseks, sealhulgas elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest;

§7. Alaealisele kohaldatav keeld
(1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.

§ 28. Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks
(1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.

(2) Alaealisele on keelatud müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Selle keelu järgimiseks on müüjal kohustus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning õigus keelduda eelmises lauses loetletud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.