Politsei


Küsimus: Kas katseajaga kantud kriminaalkaristus alaealisena sooritatud teo eest on välistav asjaolu relvaloa taotlemisel 15 a hiljem?09.07.2019

Tere,
Kas katseajaga kantud kriminaalkaristus alaealisena sooritatud teo eest on samuti välistav asjaolu relvaloa taotlemisel viisteist aastat hiljem?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

See sõltub suuresti Teie karistusest

RelvS § 36 lg 1 alusel ei anta soetamisluba isikule kes,
6) on karistatud elu- või tervisevastase kuriteo eest, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteo eest või kuriteo eest, mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku §-des 231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 või 424 sätestatud kuriteo eest;
7) on väärteomenetluse korras karistatud relva, tulirelva olulise osa või laskemoona soetamist, hoidmist, kandmist, vedu või kasutamist reguleerivas õigusaktis sätestatud nõude rikkumise eest;
8) on kahtlustatav või süüdistatav elu- või tervisevastases kuriteos, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteos või kuriteos, mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku §-des 231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 või 424 sätestatud kuriteos;