Politsei


Küsimus: Kas ma tohin ennast kaitsta käte ja jalgatega kallale tuleva inimese eest noaga?13.02.2020

1. Kui mind rünnatakse noaga, kas ma tohin ennast ainult kätega kaitsta või tohin kasutada ka nt nuga või maast leitud tellist?
2. Kas ma tohin ennast kaitsta käte ja jalgatega kallale tuleva inimese eest noaga?
3. Kui ma teen mind ründavale inimesele rohkem kahju kui tema mulle siis kas see on karistatav?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sellele küsimusele puudub jah/ei vastus. Väga palju sõltub asjaoludest. Hästi lihtsustatuna asja kirjeldades. Kui Teie olete 160cm pikk, 55kg isik ja Teid ründab 2m pikk 120kg isik siis pigem on noa kasutamine asi mis jääb hädakaitse piiridesse. Kui olukord on vastupidine siis pigem noa või tellise kasutamine on neid piire ületav.
Seega küsimustele 1 või 2 ei saa vastata jah või ei. Tuleb arvestada, et võidakse alustada Teie suhtes kriminaalmenetlust asjaolude väljaselgitamiseks mille käigus siis selgub ka see, kas kaitsemeede jäi piiridesse või ületas neid.
3. puntkida on veidi lihtsam. Keegi ei mõõda seda kui palju kahju tekitati. Teie küsimuse pinnalt võiks oletada tulirelvaga ründava isiku vastu enda kaitsmiseks samuti tulirelvaga peaks ka ennast tulistama, et seis võrdne oleks. Valitud hädakaitse meede peab olema selline, mis ründe efektiivselt ja minimaalsete kahjudega lõpetab ning Teie ja teiste isikute ohutuse tagab.