Politsei


Küsimus: Kas ühes majapidamises elavad isikud tohivad oma relvi hoida ühises relvahoidlas?13.02.2020

Tere.
Kas ühes majapidamises elavad isikud tohivad oma relvi hoida ühises relvahoidlas eeldusel,et igal isikul on relvahoidlas oma lukustatud relvakapp kuhu ainult temal on ligipääs?
Lisaks kas relvahoidla rajamisel tuleb see kuskil registreerida ning kuidas ja kes kontrollib hoidla nõuetele vastavust?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Relvaseadus eeldab, et isikud hoiavad oma relvi selliselt, et kõrvaline isik neile ligi ei pääse. Seega relvahoidla, eraldi relvakappidega, kus iga isik pääseb ligi ainult temale kuuluvatele relvadele täidab need tingimused. Järelevalve relvade hoiutingimuste üle on PPA teostada.