Politsei


Küsimus: Kui inimene on jäänud juba teist korda lubadeta sõidu eest vahele siis kui palju võib olla määratud rahatrahv?04.05.2020

Tere!

Kui inimene on jäänud juba teist korda lubadeta sõidu eest vahele siis kui palju võib olla määratud rahatrahv?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui inimene on "jäänud vahele" teist korda siis kohaldatakse LS § 201 lg 2 ette nähtud sanktsiooni. Kui peaks järgnema ka kolmas kord siis juba krimiaalnmenetlust KarS § 423 ülamärgiga 1 tunnustel.

§ 201. Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt

(1) Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimisõiguseta isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest isiku poolt, kes on mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimiselt kõrvaldatud või kelle mootorsõiduki või trammi juhtimisõigus on peatatud, kehtetuks tunnistatud või kellelt on mootorsõiduki või trammi juhtimisõigus ära võetud, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.