Politsei


Küsimus: Kas politsei võib nõuda minult dokumenti ja isikuandmeid, kui ma ei kanna maski tervislikel põhjustel?28.01.2021

Tere!

Kas politseil on õigus nõuda minult isikut tõendava dokumendi esitamist minu isikuandmete üleskirjutamiseks ja väidetavalt mingiks hilisemaks kontrolliks, kui nende küsimusele, miks ma ei kanna maski poes, teatan, et mul on selleks meditsiinilised põhjused?

Kas politseil on sellises olukorras õigus nõuda isikut tõendava dokumendi puudumisel, et ma läheks nendega koos ametiautosse isikusamasuse tuvastamiseks ning nende väitel Terviseametist minu tervist puudutavate andmete kontrollimiseks?

Kas politseil on õigus poes nõuda, et ma avaldaks neile ka täpset diagnoosi või tervislikku põhjust, miks ma maski kanda ei tohi?

Tänan vastuse eest ette.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere!

Terviseamet (TeA) on edastanud Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) ametiabipalve seoses Vabariigi Valitsuse korraldusega 282 (saate tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/316012021003) kehtestatud nõuete täitmise tagamisega. Selleks tulenevalt kontrollib PPA avalikes siseruumides ka maski kandmise kohustust.
Maski mitte kandev isik rikub sellise tegevusega eelnimetatud korraldust. Rikkumise menetlejaks ei ole PPA, selles tulenevalt tuvastavad ametnikud Korrakaitseseaduse § 32 alusel isiku ning edastavad andmed isiku kohta Terviseametile kes otsustab menetluse alustamise. § 32 annab õiguse isikusamasuse tuvastamise eesmärgil toimetada isik kas patrullautosse või ka politseiasutusse kui muul viisil isikusamasuse tuvastamine ei ole võimalik.
Oma terviseandmeid Te avaldama ei pea, need saate hiljem esitada Terviseametile koos oma ütlustega, juhul kui TeA otsustab menetluse läbi viia. Siiski võib siinkohal lühike vastus põhjuse kohta ning dokumendi esitama lõpetada kogu konfliktolukorra Teie jaoks kiiremini kui pikk vaidlus ning saate kiiremini jätkata ka oma igapäevaseid toiminguid.