Politsei


Küsimus: Kuidas selgust saada, kas pärast trahvi tasumist saan load teha või pean mingi aja ootama?28.01.2021

tervist
Kui olen lubadeta sõitmisega vahele jäänud ja protokolli saanud aga kirjas kuni juhtimisõiguse saamiseni. Trahv on tasutud, kas siis peab ootama mingi aja kuni karistus lõppenud või saab kohe kui tasutud minna?
Tahaks ka teada kui on mingi ooteaeg, siis kas oleks kuidagi võimalik see lühemaks saada või kas oleks võimalik kuidagi elu puhtalt lehelt alustada nii et ühtegi karistust poleks ja kui on võimalik siis kuidas?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Liiklusseadus § 196 lg 1 p 3 alusel ei ole võimalik Teile juhtimisõigust anda enne kui Teile määratud karistus on kantud arhiivi. See tähendab, trahvi tasumisest peab olema möödunud 1 aasta ja selle 1 aasta jooksul ei või tee uut rikkumist toime panna.