Politsei


Küsimus: Mis karistus võib oodata, kui juhtisin autot narkojoobes, kas võin juhtimisõigusest ilma jääda?15.02.2021

Juhtus intsident, kus olin roolis narkojoobes. Kui suur on tõenäosus, et saan karistuseks autojuhtimise keelu? Millisel tingimusel tuleb lisakaristus põhikaristusele?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

§ 424. Mootorsõiduki, maastikusõiduki ja trammi juhtimine joobeseisundis
(1) Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest joobeseisundis –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud korduvalt, –
karistatakse kuni neljaaastase vangistusega.

(3) Kohus võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest kohaldada lisakaristusena sõiduki juhtimise õiguse äravõtmist alates kolmest kuust.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kuriteo korral:
1) ei jäeta mõistetud karistust täielikult tingimisi kohaldamata;
2) kohaldatakse lisakaristusena juhtimisõiguse äravõtmist.

Karistusseadusikt näeb sellise teo eest ette võimalust juhtimisõiguse ära võtmisest alates 3 kuust, selle kohaldamine on kohtu otsustada.