Politsei


Küsimus: Kuidas on tagatud politsei kaalude täpsus, kui tuvastatakse kaubikul või veokil ülekaal?01.03.2021

Kuidas on tagatud politsei kaalude täpsus, kui tuvastatakse kaubikul või veokil ülekaal?
Näiteks kaubik on 3500kg ja kaalud näitavad 3700kg, ehk siis 200kg üle, kuidas ma saan kindel olla, et politsei kaalud selle 200kg ei eksi ja ma süütult trahvi ei saa?
On neil kaaludel ka mingi eksimusmaa, mingid kg-d või protsendid vastavalt sõiduki kogukaalule?
Samuti huvitaks asjaolu, kui jääda näiteks kaubikuga aasta jooksul 10 korda vahele 500kg ülekaaluga, kas selle eest on võimalik ära võtta juhiluba, määrata aresti, ettevõtte tegevusluba?
Olen antud asja kohta kuulnud ja lugenud hirmulugusid, kuidas autojuht on aresti viidud, huvitaks asjaolu, kas olukord on tõesti nii karm?

Vastus: Ville Ränik, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Politsei kasutab kaalumisel täpseid ning regulaarselt taadeldavaid mõõtevahendeid. Mõõteveana loetakse kontrollitava kasuks kogukaalust maha 3%. Seega süütult trahvi saamine on äärmiselt ebatõenäoline.
Ülekaalu puhul on tegemist väärteokoosseisuga, mille eest on ette nähtud rahatrahv kuni 200 trahviühikut või arest. Korduvate rikkumiste puhul, kui eelnevad rahatrahvid ei ole oma mõju avaldanud, määratakse arest. Juhtimisõiguse äravõtmist ei ole kõnealuse süüteokoosseisu puhul ette nähtud.