Politsei


Küsimus: Kas on võimalik ise teha lasketiir enda maale?13.10.2021

Mul tekkis selline küsimus, et kas oleks võimalik ise teha lasketiiru enda territooriumil või on vaja mingit spetsiifilist luba/sertifikaati? Mu teine küsimus on, et kui ma tahaksin ennast ja enda vara kaitsta sileraudse relvaga, mitu padrunit võin ma seaduslikult hoida selles relvas? Ma lugesin relvaseadusest et vintpüssil
võib olla 10 padrunit, kas see on tõsi?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie küsimusele vastab sisuliselt Relvaseadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/RelvS

§ 84. Lasketiir ja laskepaik
(3) Lasketiiru või laskepaiga rajamiseks peab olema selle kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek, kelle territooriumile see tahetakse rajada, ning Politsei- ja Piirivalveameti kirjalik nõusolek.

Seega oma lasketiiru rajamise esimene samm peab olema pöördumine KOV ja PPA poole vastava sooviga.

Mitte ühtegi tulirelva ei või hoida laetuna
§ 45. Relva ja laskemoona hoidmise üldnõuded
(3) Tulirelva hoitakse ainult tühjaks laetuna.

Maksimaalsed kogused on toodud siin
§ 46. Füüsilise ja juriidilise isiku relva ja laskemoona hoidmine
(5) Füüsiline isik võib hoida laskemoona järgmistes kogustes:
1) kuni 200 padrunit isiku omandis või valduses olevate turvalisuse tagamise otstarbega tulirelvade kohta;
3) kuni 300 padrunit iga vintraudse jahitulirelva kohta;
4) kuni 300 padrunit iga sileraudse jahitulirelva kohta;