Politsei


Küsimus: Kui relvaluba saada ja osta üks relv, kas siis peab kohe olema kapp ka kuhu panna?08.11.2021

Kui relvaluba saada ja osta üks relv, kas siis peab kohe olema kapp ka kuhu panna? Kuulsin sõbralt, et alates kahest tulirelvast peab kapp olemas olema, ja kas relvakappe võib hoida korteris mida rendid?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Relvaseaduse § 46 lg 8 kohaselt ei ole ÜHE relva hoidmiseks vajalik relvakapp. § 46 lg 1 kohaselt peab hoidma relva omaniku elukohas, muud hoiukohad tuleb kooskõlastada PPA-ga

§ 46. Füüsilise ja juriidilise isiku relva ja laskemoona hoidmine

(1) Füüsiline isik peab hoidma relva hoiukohas, mis asub isiku elukohas või tema määratud aadressil asuvas hoiukohas, mis on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveametiga.
(8) Relvakapp, lukustatav sahtel ega laegas ei ole nõutav ühe relva ja selle laskemoona puhul. Sel juhul tuleb relva ja selle laskemoona hoida hoiukohas, mis on kõrvalisele isikule raskesti avastatav ja kättesaadav. Ühte piiratud käibega padrunisalvega tulirelva ja selle laskemoona tuleb hoida käesoleva paragrahvi lõigetes 3–6 sätestatud korras.