Politsei


Küsimus: Kas täisealine võib 13-aastase vastassugupoolega suhelda, kohtuda ja astuda intiimvahekorda kui mõlemad selleks nõus on?03.11.2022

Tere, kas täisealine võib näiteks 13-aastase vastassugupoolega suhelda sotsiaalmeedias, nagu snapchat? Kohtuda 13-aastase alaealisega ja astuda intiimvahekorda juhul kui mõlemad on sellega nõus? Teiseks kas politsei tõmbab haneks selliseid täisealisi esinedes sotsiaalmeedias alaealisena ja kogudes tõendeid hilisemaks menetluseks?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tere, kas täisealine võib näiteks 13-aastase vastassugupoolega suhelda sotsiaalmeedias, nagu snapchat? - Isikute vahelist suhtlemist (vestlemist) ei ole seadusega reguleeritud ning sellele ei ole seatud vanusepiire.

Kohtuda 13-aastase alaealisega ja astuda intiimvahekorda juhul kui mõlemad on sellega nõus? Ei või. 1. novembril 2022 jõustus seadusemuudatus, mille järgi ei tohi täiskasvanu alla 16-aastasega seksuaalsuhtesse astuda. Noorte omavahelised vabatahtlikud seksuaalsuhted pole keelatud, kui partnerite vanusevahe on kuni viis aastat.

Teiseks kas politsei tõmbab haneks selliseid täisealisi esinedes sotsiaalmeedias alaealisena ja kogudes tõendeid hilisemaks menetluseks?
Politseitaktika ei kuulu avaldamisele.