Politsei


Küsimus: Kas ongi nii, et kummikuulidega relva soetamiseks pole luba vaja?06.12.2022

Tere.
Sattusin sellise, 2005 aasta artikli otsa: "Kummikuulidega püstoli ostuks pole relvaluba vaja". "Uue aasta alguses valitsusele kinnitamiseks minev relvaseaduse muutmise eelnõu lubab vaid mõni tuhat krooni maksva kummikuulidega tulistava püstoli muretseda ilma relvaloata, vahendab Äripäev." Mis sellest seadusemuudatusest sai?
Aitäh.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

2005 aasta relvaseaduse (RelvS) muutmise seaduse eelnõus on välja toodud RelvS § 11 p 7 täiendus, mida ilmselt silmas peate.

6) paragrahvi 11 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“1) tulirelv – relv, mis on ette nähtud objekti tabamiseks või kahjustamiseks lendkehaga, mille suunatud väljalaskmiseks kasutatakse püssirohu- või muud laengut ning mille pihtamislaengu kahjustusenergia on 0,5 J/mm2 või ületab selle;”;

7) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
“7) kerglaskerelv – relv, mis on ette nähtud objekti tabamiseks või kahjustamiseks lendkehaga, mille suunatud väljalaskmiseks kasutatakse püssirohu- või muud laengut ning mille pihtamislaengu kahjustusenergia on alla 0,5 J/mm2.”;

Kehtivasse RelvS-i (https://www.riigiteataja.ee/akt/RelvS) see sisse ei jõudnud, seega ei läinud see seadusemuudatus läbi riigikogust.